Aymaranakaxa 5525 maranaka katuqañatakiwa wakichasipxi

La Paz, 13 junio   Aka qullasuyu markasanxa kunaymana chiqanakanwa wakichapxi  willkana kutjanitapa  amt’añataki, ukaruxa  machaqa mara  ukhama  sutiñchapxi. Jichhamaraxa phisqha waranqa phisqha pataka pä tunka phisqhani maranakawa katuqataxani sasinawa amaut’anakaxa ch’amanchapxi . Uka amtawinakxa chiqasa  kunatixa uka wak’ani chiqanakanwa   wakt’ayapxi katuqañataki. Ukhamarakiwa kunapachatixa  willkaxa   nayraqata mistsuni ukhaxa  qamasa, ch’amawa katuqaña sasina  amparanaka aptapxi. Ukatxa   kunaymana waxt’anakampi, luqtanakampi  astanakampiwa katuqapjixa.

Uka willka kutixa saña muniwa  willkaxa kut’anitapa.  Ukhamaxa pachaxa mayjt’iwa sasinawa  qhananchapxi.  Ukaxa janira willkaxa kut’anki ukhaxa uruxa  jisk’akichispaya ukatxa kunapachatixa willkaxa kut’anxi ukhata nayraruxa uruxa jayaxchispaya ukhama  yatiyapxi..

Ukatsti kunaymana chiqanakanwa aka urunakanxa  Departamento de La Paz tuqinxa: Tihuanaku, Caquiaviri, Viacha, Jesus de Machaca juk’ampi chiqanakana katuqapxi. Ukhamarakiwa aka urunakanxa kunaymana amtawinaka chikañchayapxi ukaxa  kirkt’awinakasa, thuqt’awinakasa uñacht’ayasina kikiparaki piqutanaka jalanaqt’ayasina ukharuxa   maransa maykuti qhathu wakicht’asina. Aksa tuqitxa Jilata amaut’a Basilio Ticona Villca sarakiwa: willkaxa kutjanisinxa ch’amapampiwa  ch’amnchistu ukatawa  ukhama thuqt’awinakasampisa katuqataxa”.

QILLQIRI MARY TUCO