Las voces indígenas aymaras se apagan en las radios de Bolivia

  La Paz, 11 dic — La automatización apaga voces indígenas aymaras en la zona occidental…

Departamento de La Paz  tuqina yapuchirinakaxa mercado santa rosa  sutini utana achunaka aljapxani

  La Paz, 24 Mayo — Qullasuyu markasanxa departamento de La Paz markawa chikachasi. Aka markanxa …

Aka qhipha pachanakanxa uywa manq’anakaxa pist’irjamakiwa

  La Paz, 19 Mayo — Aka qhipha pachanakanxa  taqinsa amuykayawa pachaxa turkawayi. Ukakipanxa khitinakatixa yapumpi…

Municipio Calacoto  tuqinxa niya pataka  utanakwa luqt’awayapxi

  La Paz, 15 Mayo — Llatunk tunka llatunkani  utanakwa  Qullasuyu markasana irpirinakaxa  municipio Calacoto suyu…

Apthapi tuqita uñt’añani

  La Paz, 11 Mayo — Aymaranakaxa kunaymana sarawinaka chikañchayaptanxa. Uka taypinkiwa  apthapi satakisa ukaxa. Kawkiritixa…

Kunjamasa jayuxa luraña

  La Paz, 9 Mayo — Departamento de La Paz  suyu Pacajes marka Jayuma Llallagua sata…

Kullakanakaxa Omasuyus tuqinxa nayriri jach’a jikthaptawimpiwa phuqhawayapxi

  La Paz, 8 Mayo — Departamento de La Paz provincia Omasuyus tuqinxa suxta urunakakipana llamayu…