Kullakanakaxa Omasuyus tuqinxa nayriri jach’a jikthaptawimpiwa phuqhawayapxi

 

La Paz, 8 Mayo — Departamento de La Paz provincia Omasuyus tuqinxa suxta urunakakipana llamayu phaxsinxa nayriri jach’a jikthaptawimpiwa phuqhawayapxi, ukaruxa cumbre social sasinawa sutiñchawayapxi. Aka jach’a jikthaptawixa khitinakatixa Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas Indigenas Originarias Provincia Omasuyus polleras rojas Bartolina Sisa ukankiri kullakanakawa wakicht’awayapxi

Uka jikthaptawinxa sapa cantones tuqinakatawa kullakanakaxa mä amtawi (propuesta) uñt’awayapxi ukaxa aka amtawinakarjama: kullakanakaxa jani ñanqhachatapxañapa tuqita, yatichawita, k’umara jakawita, irptiriñataki wakicht’asiña ukhamaraki yapumpi uywampi irnaqirinakjamaxa kunjamasa nayraru sartataspa uka tuqinakata aruskipasina amtawinaka ch’umstayasina qhananchawayapxi-

Kullaka Nieves Quispe jupaxa ejecutiva provincial ukhamawa Bartolina Sisa jupanakata aka suyunxa irpxaruski, jupasti   qhananchawayiwa aka amtaxa utjatapa askina amuyunakaxa ch’umstañapataki ukatxa phuqhayasina taqinisa aka suyunxa yanapt’atapxañapataki.

Aka jikthaptawitxa aka amtawinakawa ch’umstawayi: nayririnsti yatichawixa taqinitakiñapa, payirinxa yapuchawisaxa askina yäqatañapa, kimsirinsti irptiriñatakixa yatxatawinaka ch’amanchatañapa, pusirinxa k’umara jakaña tuqixa yanapaxa katuqatañapa, phisqhirinxa yäqawixa khuskhata utjañapa ukhamana jani khitisa ñanqhachata jisk’achata jikxatasiñapataki.

Mary Tuco / EAN Aymara